USD33,03
EURO35,94
JPY0,216100
RUB0,387400
GBP42,62
EURO/USD1,08
BIST10.889,04
GR. ALTIN2.505,83
BTC64.187,25

Bakara Suresi Faziletleri Nelerdir? Bakara Suresi Anlamı 1 ve 4. Sayfalar

bakara-suresi
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Bakara suresi Kur’an’ı Kerim’in ikinci suresidir ve 286 ayetten oluşur. Surenin 67-73 ayetlerinde Bakara kelimesi geçer ve sure ismini bur kelimeden alır.

Siz de sureyi okuyabilirsiniz ve ayetlerde bu kelimeye denk gelebilirsiniz.

Bakara Suresi Konu Olarak Ne İşlemektir?

bakara-suresi

Bu sure Kur’an’da  geçen en uzun suredir ve birçok konuya değinir. Bunları:

  • Hazreti Musa ve ahiret günü
  • Allah yolunda şehit olmuş kişilerin ölü kabul edilmedikleri ve Allah katında bulunduğu
  • İslamiyette haram kılınan etler
  • Dünyü ve ahiret hayatına dair bilgiler şeklinde sıralayabiliriz.

Bunlar dışında surede fitne çıkaranlar için neler yapmalıyız sorusunun cevabını da bulabilirsiniz. Ayrıca  Müslümanların sadece kafirlerin saldırısı durumunda karşılık vermesi gerektiğini anlatır. Ancak bu saldırı günümüzde artık sadece fiziki olarak değildir buna dikkat etmelisiniz. Bu yüzden insanlara sürekli olarak düşünerek hareket etmeleri gerektiğini bu sure hatırlatır.

Bu sure çok uzun bir sure olduğu için zamanınız olmadığında Bakara suresi hızlı dinle gibi seçenekleri de değerlendirebilirsiniz. Ayrıca son iki ayetini tesbih duası niyetiyle yatsı namazlarının arkasından okuyabilirsiniz.

Bakara Suresi Ne Zaman İndirilmiştir?

Yüce Allah bu sureyi hicretten sonra indirmiştir yani Hz. Muhammed’in Medine’ye göç etmesinden sonra bu sureyi vahiyle göndermiştir. Bu olayın yılını 622 olarak ifade ederiz. Bunun dışında Hicretten sonraki dönemlerde Medine’de yüce Allah şu sureleri de indirmiştir:

Ayrıca Bakara suresinin bazı ayetlerinin Mekke’de Veda Haccı sırasında indirildiğini de alimler ifade eder.

Bakara Suresi 1. Cüz

bakara-suresi

Kur’an’ı Kerim 30 cüzden oluşur ve Bakara suresi  1. sayfa ve 1. cüzde yer alır. Bu cüzde 141 ayet bulunur. Bunun sonucunda bu sure Kur’an’ı Kerim’de 29 sayfa boyunca birçok olay hakkında bilgiler verir. Bu yazıda 29 ayetin anlamını inceleyebilirsiniz ve bu surenin içeriği hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

1.Elif, lam,mim

Bakara suresi 1.ayet bu harflerle başlar.Bu harfler 29 surenin başında yer almaktadır ve bunlar Huruf-ı Mukattaa olarak kabul edilir. Yani bilginler dahil anlamlarını kimse kesin olarak bilmez sadece yüce Allah bilir. Bakara suresinin okunuşu esnasında bu harflerin ayrı ayrı okunduğunu fark edebilirsiniz.

2. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.

Bu ayette geçen “şüphe olmayan kitap” ifadesi ile hem Allah’tan geldiği hem de anlatılanların açık ve net olduğunu bilginler ifade eder. Bakara suresi (tamamı) arapça olarak indiği için Türkçeye çeviri esnasında bu tarz açıklamalara gerek duyabilirsiniz.

3. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar.

Gayb, görme duyusuyla algılanamayan şey anlamına gelir. Burada gayb derken insanlar açısından gayb anlamını düşünmelisiniz. Çünkü Allah’ın bilgisi dışında hiçbir şey yoktur. Oysa insan görmeden Allah’a meleklere cennet ve cehenneme inanır.

4.Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar.

Bu ayet, Allah’a gerçekten iman eden kişinin diğer hak dinlere ve peygamberlere de inanması gerektiğinden bahseder.

5. İşte onlar Rab’lerinden (gelen) bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır.

Bu ayette inananlar için müjde vardır.

Bakara Suresi 2. Sayfa

bakara-suresi

6. Küfre saplananlara gelince, onları uyarsan da, uyarmasan da, onlar için birdir, inanmazlar.

Hz. Muhammed, inkarcılar için çok uğraşmış ve başaramayınca da derin bir üzüntü duymuştur. Allah indirdiği ayetlerle inkar edenlerin durumunu açıklamış ve peygamberi adeta teskin etmiştir. Artık onlar için yapılacak bir şey olmadığını ifade etmiştir.

7. Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır.

8. İnsanlardan, inanmadıkları hâlde, “Allah’a ve ahiret gününe inandık” diyenler de vardır.

Bu tarz kişilere din dilinde münafık denir ve Hz. Muhammed münafıkları şöyle tarif eder:

  • Münafık kişi kendisine bir haber veya bilgi geldiğinde yalan söyler.
  • Bu tarz kişiler verdiği sözleri tutmazlar.
  • Bunlar emanete hıyanet etmekten haya etmezler.

9. Bunlar Allah’ı ve mü’minleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir.

10. Kalplerinde münafıklıktan kaynaklanan bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını artırmıştır. Söyledikleri yalana karşılık da onlara elem dolu bir azap vardır.

11. Bunlara, “Yeryüzünde fesat çıkarmayın” denildiğinde, “Biz ancak ıslah edicileriz!” derler.

12. İyi bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat farkında değillerdir.

13. Onlara, “İnsanların inandıkları gibi siz de inanın” denildiğinde ise, “Biz de akılsızlar gibi iman mı edelim?” derler.(4) İyi bilin ki, asıl akılsızlar kendileridir, fakat bilmezler.

14. İman edenlerle karşılaştıkları zaman, “İnandık” derler. Fakat şeytanlarıyla (münafık dostlarıyla) yalnız kaldıkları zaman, “Şüphesiz, biz sizinle beraberiz. Biz ancak onlarla alay ediyoruz” derler.

Bakara suresi bu ayetinde “şeytanlarıyla yalnız kaldıkları zaman” ifadesiyle kişinin kimlerle arkadaşlık ettiğine dikkat etmesi gerektiğini yüce Allah bize hatırlatır.

15. Gerçekte Allah onlarla alay eder (alaylarından dolayı onları cezalandırır); azgınlıkları içinde bocalayıp dururlarken onlara mühlet verir.

16. İşte onlar, hidayete karşılık sapıklığı satın almış kimselerdir. Bu yüzden alışverişleri onlara kâr getirmemiş ve (sonuçta) doğru yolu bulamamışlardır.

3. Sayfa

bakara-suresi
Bakara Suresi

17. Onların durumu, (geceleyin) ateş yakan kimsenin durumuna benzer: Ateş tam çevresini aydınlattığı sırada Allah ışıklarını yok ediverir de onları göremez bir şekilde karanlıklar içinde bırakıverir.

18. Onlar, sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık (hakka) dönmezler.

19. Yahut onların durumu, gökten yoğun karanlıklar içinde gök gürültüsü ve şimşekle sağanak hâlinde boşanan yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. Ölüm korkusuyla, yıldırım seslerinden parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah, kâfirleri çepeçevre kuşatmıştır.

20. Şimşek neredeyse gözlerini alıverecek. Önlerini her aydınlatışında ışığında yürürler. Karanlık çökünce dikilip kalırlar. Allah dileseydi, elbette onların işitme ve görme duyularını giderirdi. Şüphesiz Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Bakara suresi 17 ve 20. ayetlerinde şunu fark edebilirsiniz; İslam dini bir öğretim metodu olarak benzetmelerden yararlanmış ve burada benzetmelerle münafıkların durumlarını anlatmıştır. Bu benzetmelerin amacı münafıkların durumlarını anlatabilmektir.

21. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki, Allah’a karşı gelmekten sakınasınız.

22. O, yeri sizin için döşek, göğü de bina yapan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkarandır. Öyleyse siz de bile bile Allah’a ortaklar koşmayın.

Bu ayet, Allah’ın kulları için bir hayat düzeni kurduğunu bize anlatır ve bu düzeni koruduğunu hatırlatır. Yeryüzü insanlar için hem üretim hem dinlenme yeridir ve Allah kullarını yaratıp tek başına bırakmamıştır. İnsanlar için yağmurlar yağdırmış, türlü meyve ve sebzelerle yeryüzünü donatmıştır.

23. Eğer kulumuza (Muhammed’e) indirdiğimiz (Kur’an) hakkında şüphede iseniz, haydin onun benzeri bir sûre getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah’tan başka şahitlerinizi çağırın (ve bunu ispat edin).

Münafıklar ve müşrikler dahil olmak üzere hiç kimse Kur’an’ın bir benzerini yapamamıştır ve yapamayacaktır. Yüce Allah bu ayetleri Kur’an’dan şüphe duyulmaması gerektiğini anlatmak için indirmiştir.

24. Eğer, yapamazsanız -ki hiçbir zaman yapamayacaksınız- o hâlde yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. O ateş kâfirler için hazırlanmıştır.

25. ve 29. Ayetler

25. İman edip salih ameller işleyenlere, kendileri için; içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Cennetlerin meyvelerinden kendilerine her rızık verilişinde, “Bu (tıpkı) daha önce (dünyada iken) bize verilen rızık!” diyecekler. Hâlbuki bu rızık onlara (dünyadakine) benzer olarak verilmiştir. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Onlar orada ebedî kalacaklardır.

Bakara suresi 20.ayetinde geçen “salih amel’’ ifadesi hem dünya hem de ahiret hayatını için olan iyi işleri kapsar. Burada yüce Allah ibadet edenlerin alacağı ödülleri açıklamıştır ancak cennet-i ala’da bulunan nimetler dünyadakilerden çok daha güzeldir.

26. Allah, bir sivrisineği, ondan daha da ötesi bir varlığı örnek olarak vermekten çekinmez. İman edenler onun, Rablerinden (gelen) bir gerçek olduğunu bilirler. Küfre saplananlar ise, “Allah, örnek olarak bununla neyi kastetmiştir?” derler. (Allah) onunla birçoklarını saptırır, birçoklarını da doğru yola iletir. Onunla ancak fasıkları saptırır.

Bu ayette geçen fasık kelimesiyle Allah’a itaat çizgisinin dışını çıkan insan kastedilir ve kafir veya günahkar anlamına da gelir. Ayrıca insanları saptıran Allah değil şeytanın ta kendisidir, burada kullanılan saptırmayı mecaz olarak anlamalısınız.

27. Onlar, Allah’a verdikleri sözü, pekiştirilmesinden sonra bozan, Allah’ın korunmasını emrettiği bağları (iman, akrabalık, beşerî ve ahlâkî bütün ilişkileri) koparan ve yeryüzünde bozgunculuk yapan kimselerdir. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.

28. Siz cansız (henüz yok) iken sizi dirilten (dünyaya getiren) Allah’ı nasıl inkâr ediyorsunuz? Sonra sizleri öldürecek, sonra yine diriltecektir. En sonunda O’na döndürüleceksiniz.

29. O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök hâlinde düzenleyendir. O, her şeyi hakkıyla bilendir.

0
be_endim
Beğendim
0
dikkatimi_ekti
Dikkatimi Çekti
0
do_ru_bilgi
Doğru Bilgi
0
e_siz_bilgi
Eşsiz Bilgi
0
alk_l_yorum
Alkışlıyorum
0
sevdim
Sevdim
Bakara Suresi Faziletleri Nelerdir? Bakara Suresi Anlamı 1 ve 4. Sayfalar

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Hedera Güncel ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!