USD32,50
EURO34,69
JPY0,211700
RUB0,345700
GBP40,29
EURO/USD1,07
BIST9.693,46
GR. ALTIN2.496,86
BTC63.785,95

Yasin Suresi Faziletleri Nelerdir? Yasin Suresi Anlamı

yasin-suresi
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Yasin suresi içinde çok kıymetli bilgiler barındırır ve bu bilgileri bize aktarır. Alimler bu sureyi Kur’an’ın kalbi olarak bildirmiş ve bu sureye çok kıymet vermiştir.

Peki Yasin suresi nedir? Yasin-i şerif Arapça mı okunmalıdır?

Yasin Suresi Nedir? Yasin-i Şerif Türkçe Okunur Mu?

Yasin, 41. sırada inmiştir ve Kur’an’da 36. Sırada yer alır. Bakıldığında 83 ayet içerir. Sure adını ilk harfleri olan “Ya ve Sin’” harflerinden alır. Bu harfleri mukataa harfler olarak biliriz yani bu harfler mana olarak bakıldığında farklı anlamlar içerebilir.

Mekke’de inmiştir ancak sadece 12 ve 45. Ayetlerinin Medine’de inmiş olabileceğini yönünde bilgilere ulaşabiliriz. Bu sure bize kainatın kuruluşunu, işleyişinin kusursuzluğunu ve yüce Rabbimizi anlatır.

Peygamber efendimiz (sav) bu sureyi bol bol okumuştur ve ümmetine de okumalarını tavsiye etmiştir. Hatta “Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’ân’ın kalbi de Yâsin’dir. ” demiştir. Buna ek olarak “Kim Yâsin’i okursa, Allah onun okumasına, Kur’ân’ı on kere okumuş gibi sevap yazar.” buyurmuştur ve bize bu surenin önemini anlatmıştır.  

Bu sureyi okumak istediğinizde güzel bir abdest alarak işe başlayınız ve samimi olarak Allah’a yönelin. İbadetinizi Yasin suresi Türkçe mealini ve tefsirini okuyarak bitirmenizi tavsiye ederiz. Çünkü okumak kadar anlamak da size fayda sağlayacaktır. Bu okuduklarınızı hayatınıza aktarmaya çalışmalısınız çünkü Kur’an bize bunu öğretir.

Yasin Suresi Önemi Nedir?

Yasin suresi, ihlas suresi gibi sureleri okumayı toplumumuzda çok yaygın olarak görebilirsiniz. Bu sureyi genel olarak kandil geceleri ve birisinin ölmesi durumunda okunduğuna rastlayabilirsiniz. Bunun dışında hasta kişilere şifa olması umuduyla okuyabilirsiniz ve ölmüşler için de okuyarak ruhuna hediye edebilirsiniz.

Sure en ufak bir kötülük yapanın mutlaka karşılık bulacağını anlatır ve Allah’ın yüce adaletini bize hatırlatır. Peygamberimiz bu sureye ayrı bir önem vermiş ve ümmetini sık sık bu konuda bilgilendirmiştir.

Hatta Hz. Muhammed (sav) bir hadiste “Kim, sevabını Allah’tan umarak geceleri Yasin suresi okursa, günahları bağışlanır” demiştir. Yine bir başka hadisinde “Yasin-i Şerîfi her gece okumaya devam eden kimse şehit olarak vefat eder” demiştir ve kavmini bu sureyi daimi olarak okumaya davet etmiştir.

Sure Hakkında Bazı Rivayetler

Yasin suresi Kur’an’ın 22 ve 23. cüzlerinde yer alır ve 6 sayfa olarak yüce kitapta bulunur. Bu surenin faydaları bazı rivayetlerde şöyle aktarılır:

  • Beyhaki’nin Şuab adlı eserininin 2. Cildinin 480. sayfasında “Her gece Yâsin-i Şerîfi okuyan mü’mmin mağfiret olunur.” şeklinde ifade etmiştir.
  • Heysemi ise “Kim her gece Yasin-i şerifi okumaya devam ederse şehit olarak vefat eder.” demiş ve her gece okumayı nasihat etmiştir.
  • Bir kişi, Allah’ın rızasını ve Ahiret yurdunu isteyerek Yasin suresi okursa, mutlaka bağışlanır.” diyen Darimi ise önemini bu şekilde vurgulamıştır.

Bunun yanında ayrıca Tebareke suresi okumayı alimler bize önermektedir.

Surenin Anlamı

Yasin suresi ve diğer sureleri Arapça olduğu gibi Türkçe olarak okumak da bizim görevimizdir çünkü böylece daha kolay anlayabiliriz. Bunun sonucunda ise hayatımıza aktarabilir ve yaşamımızı o doğrultuda sürdürebiliriz. Yazımızın bu bölümünde surenin anlamını okuyabilir ve kendinize göre bir değerlendirme yapabilirsiniz.

Yasin Suresi 1. Sayfa

1. Ya, Sin

Bu harfler surenin başlangıç harfleridir ve bunun gibi harfleri farklı surelerin başında da görebiliriz. Bunları mukataa harf olarak biliriz yani mana olarak çok derin anlamlar içerirler. Böylece Yüce Allah burada dikkat çekmek istemektedir.

2,3,4.  Kur’an’a yemin olsun ki Rasülüm sen şüphesiz peygamberlerdensin. Ve doğru bir yol üzerinesin.

Bu ayetler Hz. Muhammed’in bir elçi olduğu açıkça bize bildirir ve öğütlerinin doğruluğunu belirtir.

5,6. Furkan’ı ataları uyarılmamış ve bu yüzden gaflet içinde bulunan bir halkı uyarman için çok merhametli Allah sana indirmiştir.

7. Ancak inanmayanlar üstüne Allah’ın sözü kesinleşmiştir. Çünkü onlar iman etmeyecek.

Burada kesinleşmiş söz derken Secde suresine bir atıf vardır. Böylece Allah o surede insanların ve cinlerin azgınları ile cehennemi dolduracağını bize hatırlatır.

8,9. O kafirlerin boynuna demirden bir halka geçirdik. Halkalar çenelerine kadar dayanmıştır ve bu yüzden boyunlarını hareket ettiremezler. Önlerine, arkalarına setler yaptık ve artık hiçbir şey göremezler.

Yasin suresi sekizinci ayette ikmah kelimesi geçer ve bu kelime geri çevirme red anlamındadır. Burada kafirler başını kaldırarak imana daveti geri çevirmişler ve bu durumda inkarları boyunlarına bir kelepçe gibi dolanmıştır. Ayrıca bu inkarları kendilerini engellemektedir ve önlerini göremez hale getirmektedir.

10,11. Sen böyle olanları uyarsan da uyarmasan da değişen bir şey olmayacaktır. Sadece Allah’a inanmış kişileri uyarabilirsin. Böyle olanları bağışlanma ile müjdele.

12. Hiç şüphesiz biz ölüleri dirilteceğiz. İnsanların ölmeden önce ve öldükten sonra tüm eserlerini yazıyoruz. Biz her şeyi apaçık bir kitapta belirttik.

Yasin Suresi 2. Sayfa

13.Ey Muhammed! Onlara kent halkını örnek ver, hani elçiler gelmişti.

14. Hani onlara iki elçi göndermiştik ve halk onları yalanlamıştı. Biz elçileri üçüncü bir kişi ile destek verdik ve onlar “Biz size gönderilen elçileriz” dediler.

15. Halk yine kendilerini yalanladı.

16,17. Onlar “Biz size gönderilen elçileriz” diye tekrarladı.” Bize düşen Allah’ın emirlerini size ulaştırmaktır” dediler.

18. Topluluk “Biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık” dedi ve onları tehdit etti.

19. Elçiler de cevap olarak “Uğursuzluğunuz kendinizdendir. Siz şüphesiz aşırıya gidiyorsunuz” dedi.

20. Bu sırada bir adam koşarak geldi ve halka bu elçilere uymayı tavsiye etti.

21,22,23,24,25.  “Sizden hiçbir ücret istemeyen bu kişilere uyun ve bunlar hidayete erdirilmiştir. Hem ben niye beni yaratana kulluk etmeyeyim, hepiniz ona döndürüleceksiniz. Ben hiç Allah’tan başka ilah edinebilir miyim? Öyle bir durumda ben apaçık bir sapıklığın içinde olurum. Doğrusu ben Allah’a iman ettim, gelin beni dinleyin.”

26,27. Kavmi onu öldürünce kendisi cennete buyur edildi ve o sırada ise şöyle dedi: “Keşke kavmim de bilseydi. Rabbim beni affetti.”

3. Sayfa

28,29. Onun şehadetinden sonra kavmi helak için gökten bir ordu indirmedik ve gerek de duymadık. Sadece korkunç bir ses onlara yetti ve hepsi sönüverdiler.

30,31,32. Yazık o kullara. Onlara gelen her peygamber ile alay ederler. Kendilerinden önceki nesillerini inkarları yüzünden helak ettiğimizi görmüyorlar mı? Sonunda hepsi huzurumuza toplanacaklar ve hesap verecekler.

33,34,35. Ölü toprak Allah’ı ispatlayan bir delildir. Biz onu diriltiriz ve ondan çeşit çeşit taneler çıkartırız. Meyvelerinden yesinler diye hurmalıklar ve üzüm bağları var ettik ve o topraklardan pınarlar çıkarttık. Daha şükretmezler mi?

36. Her türlü kusurdan uzak ve şanı yüce Allah her şeyi bir çift olarak yaratmıştır.

37. Gece de Allah’ın birliğini gösterir. Bir anda gündüzü çıkarırız ve karanlık içinde kalırsınız.

38. Güneş de kendi yörüngesinde akar gider ve bu da yüce yaratıcının takdiridir.

39. Ay için de belli evreler vardır ve ay bu evrelerden geçtikten sonra en son bir hurma dalı gibi kavisli bir şekil alır.

40. Ne güneş aya yetişir ne de gece gündüzü yakalayabilir. Böylece hepsi kendi yörüngesinde ilerler.

4. Sayfa

41,42,43,44. İnsanları yüklü bir gemide taşımamız da Allahın birliğine bir delildir. Onlar için nice vasıtalar yarattık ve dilesek hepsini suda boğabilirdik. Böylece kimse onlara yardım edemezdi.

Yasin suresi 41. ayette kasıt Hz. Nuh’un gemisi olabileceği gibi anne karnı da olabilmektedir. Bunu dikkate alarak düşünmenizi tavsiye ederiz.

45,46. Yine de onlara günahlardan sakının desek de yüz çevirirler ve kendilerine bir ayet gelse aldırmazlar.

47. Allahın verdiği rızıklardan dağıtın desek de nankörlük ederler.

48. Bir de şöyle derler “Hani bahsettiğiniz kıyamet ne zaman?”

49. Onlar sadece kendilerine gelecek olan o korkunç sesi bekliyor.

50. O anda ise ne vasiyet edebilecek ne de ailelerine dönebilecekler.

51. Sura üfürülmüştür. İşte kabirlerinden kalkıp akın akın Rablerine gidiyorlar.

52. Şöyle diyecekler: “Demek ki rahmanın vaat ettiği şey buymuş. Peygamberler doğru söylüyormuş.”

53. Bu sesten sonra hepsi huzurumuzda toplanacaklar.

54. Orada kimseye en ufak bir haksızlık yapılmayacak ve dünyada yaptığınız her şeyin karşılığını göreceksiniz.

5. Sayfa

55,56,57,58. Cennettekiler o gün tatlı tatlı yer ve içerler. Kendileri ve eşleri gölgelerde otururlar ve çeşit çeşit meyveler oradadır. Bunların yanında ise merhameti en bol olan Rablerinden bir selam vardır.

Yasin suresi 58. ayette bahsedilen selam cennet nimetleri arasında en kıymetlisidir çünkü Allah cennet ehlini bizzat selamlayacaktır.

59. Yüce Allah kafirlere seslenir ve cennet ehlinden ayrılmalarını söyler.

60,61. Ben size nasihat etmedim mi? Şeytana tapmayın o sizin düşmanınızdır, yalnız bana kulluk edin diye söylemedim mi?

62. Buna rağmen şeytan birçoğunuzu yoldan saptırmıştı.

63,64. Alın işte size cehennem ve inkarınızdan dolayı bugün oraya girin.

65. O gün ağızlarınızı mühürleyeceğiz ve ellerinizle ayaklarınız günahlarınıza şahitlik edecek.

66,67. Dilesek onların gözlerini büsbütün kör ederiz ve göremezler. O zaman nasıl görecekler? Dilesek onları oldukları yerde adeta donduruz da ne ileriye ne geriye gidemezler.

68. Kime uzun ömür verirsek onu yaratılışta geri döndürürüz. Hala akıllanmazlar mı?

69,70. Biz peygambere şiir öğretmedik bu ona yakışmaz da o sadece öğüt verir kalbi diri olanları uyarır.

6. Sayfa

71,72,73. İnsanlar için birtakım hayvanlar yarattık ve onlara sahip oldular. Hem de binerler ve etinden yerler sütünden içerler.

74,75. Böyle iken sanki yardımı dokunacak gibi Allah’tan başka ilah edinirler. Oysa böyle bir şeyin imkanı yoktur.

76. Bu halde konuşulanlara sen üzülme ey Allah’ın elçisi. Biz onların açığını da gizlisini de biliriz.

77. İnsan görmez mi biz onu bir nutfeden yarattık ve böyleyken bize düşman kesiliyor.

78. Kendi nasıl yaratıldığını unutmuş da bize “Çürümüş kemikleri kim diriltecek?” diye iddaa ediyor.

79. Onu ilk yaratan diriltecek ve o yaratmayı hakkıyla bilir.

80. Allah size yeşil ağaçtan bir ateş çıkardı ve siz onunla ateşiniz tutuşturuyorsunuz.

81.82. Gökleri ve yeri yaratan Allah insanlar ölünce de aynı şekilde diriltir ve bir şeyi dileyince sadece ol der böylece o şey oluverir.

83. Rabb her türlü kusurdan ve ortaktan uzaktır ve her şeyin mutlak hakimidir. Siz de mutlaka O’na döneceksiniz.

Sık Sorulan Sorular

Yasin suresi adını sıkça duyabilirsiniz. Bu konu hakkında merak ettiğiniz sorulara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Yasin-i Şerif Kaç Ayettir?

83 ayetten oluşur. Kur’an’ın 22 ve 23. cüzlerde bu sureye ulaşılmaktadır ve sevabını Allah’tan umarak okuyabilirsiniz.

Yasin Suresi Okumak Sevap mı?

Kur’an’daki sureleri okumak elbette sevaptır. Zira Kur’an okumak gönlünüze huzur verir ancak anlamlarını da öğrenmeyi düşünmelisiniz.

Yasinle Birlikte Hangi Sureler Okumalısınız?

Bu süreyi okuduktan sonra aşağıdaki sureleri de okuyabilirsiniz.

Yasin Dinlemek Sevap mıdır?

Kur’an’ı Kerim’i okumak kadar dinlemek ve anlamaya çalışmak da sevaptır. Dinledikten sonra anlamını araştırmanız için Yasin suresi dinle- youtube yazarak tefsirini de dinleyebilirsiniz.

0
be_endim
Beğendim
0
dikkatimi_ekti
Dikkatimi Çekti
0
do_ru_bilgi
Doğru Bilgi
0
e_siz_bilgi
Eşsiz Bilgi
0
alk_l_yorum
Alkışlıyorum
0
sevdim
Sevdim
Yasin Suresi Faziletleri Nelerdir? Yasin Suresi Anlamı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Hedera Güncel ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!