USD32,36
EURO34,43
JPY0,212000
RUB0,346400
GBP40,33
EURO/USD1,06
BIST9.814,19
GR. ALTIN2.437,83
BTC64.026,93

İş bırakma eylemleri geliyor

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

2023 yılı 7. Dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri için hazırlıkları başladı. Sendikalar iş bırakmaya hazırlanıyor.

7. Dönem Toplu İş Sözleşmesi yapılacak

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı Hüsnü Yıldırım, 2023 yılı 7. Dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri için hazırlıklarının başladığını açıkladı. Yıldırım, “Performans, ek ödeme, taban, teşvik değil, tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyan temel ücret. Grevli toplu sözleşmeli, özgür pazarlık hakkı içeren sendika yasası çıkarılsın. Fiili hizmet süresi (yıpranma payı) yıllık 90 gün üzerinden tam olarak tüm emekçilere ödensin ve geçmiş yılları da kapsasın. Nöbet, icap ve fazla çalışma ücretleri 2 kat arttırılsın” dedi. Bu süreçteki eylem takvimini de açıklayan Yıldırım, “Hükümetin yapacağı teklifin TİS taleplerimizin çok gerisinde olması halinde 1 günlük KESK bütünlüğünde iş bırakma eylemi gerçekleştirilecektir” diye konuştu.

İş bırakma eylemleri geliyor

SES, bugün Ankara’da sendika genel merkezinde; TİS talepleri ve eylem takvimi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamayı SES Eş Genel Başkanı Hüsnü Yıldırım okudu. “Grevli TİS hakkı, gerçek toplu sözleşme, demokratik çalışma yaşamı için birlikte örgütlenmeye, mücadeleye davet ediyoruz” mesajının verildiği açıklamada Yıldırım, şunları kaydetti:

İŞÇİ VE EMEKÇİNİN ALDIĞI ÜCRETLER YOKSULLUK SINIRI ALTINDA

“Sağlık ve sosyal hizmet emekçisi değerli çalışma arkadaşlarımız 2023 yılı 7. Dönem TİS görüşmeleri için hazırlıklarımız başladı. 6. Dönem TİS metnini tarihi kazanımlar elde ettik diye reklam yapanların bizleri getirdiği nokta hepiniz tarafından iyi bilinmesine rağmen yine emekçiler yandaş sendikayı işkolumuzda yetkili kılmışlardır. Bugün emeği ile geçinen biz sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ücretleri yoksulluk sınırının altında kalmış, enflasyon ve vergi yükünün altında cüzdanlarımız dolmadan boşalmış, kira parasını dahi ödeyemez hale getirilmiştir. Bugün işyerlerimizde iş barışımız bozulmuş aldığımız ücretin düşüklüğü üzerine espriler ve aşağılamalar yapılmaya başlanmıştır. Oysaki işçi ve emekçinin aldığı ücretler yoksulluk sınırı altında ve insanca yaşamda değil asgari düzeyde yaşamda eşitlenmiştir.

BİRLİKTE MÜCADELE ETMEK VE ÖRGÜTLENMEK ZORUNDAYIZ

Yetkili yandaş konfederasyonun kamu emekçilerinin çıkarları yerine kamu işvereni gibi davranması nedeniyle kamu emekçileri bir pazarlık yapamamaktadır. Grev yasağına bağlı güç dengesizliğinin olduğu, özgür olamayan, kısıtlanmış bir toplu sözleşme sürecinin zorunlu tahkimle kesilmesi, pazarlık sürecindekilerin çatışmalarının artmasına sorunların büyümesine yol açmaktadır. Bizi işlevsiz ve savunmasız bırakan grevsiz toplu sözleşme yerine grev hakkıyla donatılmış, tahkimle sınırlandırılmamış toplu sözleşme hakkını elde etmek için birlikte mücadele etmek ve örgütlenmek zorundayız. Bu mücadele, meşru haklarımız için kimseden icazet almadan fiili olarak yapılmak zorundadır. 6 dönem (12 yıl) boyunca bizleri sefalete mahkum eden yandaş sendika ve işveren devleti temsil eden hükümetin birlikte oynadığı tiyatro ile oyalanmak yerine TİS programımız etrafında birlikte mücadele ederek hem yetkilendirilmiş yandaş sendikayı hem de işvereni, lehimize karar alma yönünde baskı unsuru olmaya tüm işkolu emekçilerini davet ediyoruz.

Olmazsa olmaz temel taleplerimizi şu şekilde ifade etmek istiyoruz:

GREVLİ TOPLU SÖZLEŞMELİ, ÖZGÜR PAZARLIK HAKKI

Performans, ek ödeme, taban, teşvik değil, tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyan temel ücret. Grevli toplu sözleşmeli, özgür pazarlık hakkı içeren sendika yasası çıkarılsın. Sağlık hizmetleri ağır ve tehlikeli işler kapsamındadır. Fiili hizmet süresi (yıpranma payı) yıllık 90 gün üzerinden tam olarak tüm emekçilere ödensin ve geçmiş yılları da kapsasın. Nöbet, icap ve fazla çalışma ücretleri 2 kat arttırılsın. Sağlık alanında çalışan tüm emekçiler sağlık hizmetleri sınıfına alınsın. Üniversite hastanelerinde de çalışanlara tayin hakkı verilsin.

Sağlık emekçilerine yönelik şiddetin son bulması için şiddet üreten sağlık sistemi değişsin. Sağlık ve sosyal hizmetler alanında OECD ortalamasında kadrolu güvenceli personel istihdam edilerek, sözleşmeli tüm çalışanlar 657 4/a kapsamına alınsın. Kamu sağlık hizmeti verilen ASM’lerde her türlü giderler devlet tarafından karşılansın, 10- Covid-19 gibi meslekle ilgili hastalıklar, illiyet bağı aranmadan sağlık kurumlarında çalışan tüm personel için meslek hastalığı sayılsın. Haklarında kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan ihraç sağlık ve sosyal hizmet emekçileri derhal göreve başlatılsın.

Bu taleplerimizi ile TİS broşürümüzde ifade edilen ve konfederasyonumuz KESK tarafından 24 Temmuz 2023 tarihinde Çalışma Bakanlığına teslim edilerek 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren yapılacak görüşmelerde kazanıma dönüşmesi için bu süreçte bir dizi eylem ve etkinlik kararı almış bulunmaktayız.

KESK ile ortak yapılacak etkinlikler:

17-24 Temmuz 2023 tarihleri arası işyerleri önünde kurulacak stantlarla taleplerimizi işkolu emekçileri ve kamuoyu ile paylaşacak etkinlikler.
18 Temmuz 2023 KESK tarafından kamu emekçilerinin talep eğilimlerinin belirlenmesi için hazırlanan anketin açıklanması etkinliklerini güçlendirme.
24 Temmuz 2023 tarihinde Ankara’da KESK ve bağlı işkollarının MYK üyeleri ve Ankara şubeleri üyeleri ile birlikte TİS taleplerinin kamuoyu ile paylaşılması ve Çalışma Bakanlığına taleplerin sunulması.
26 Temmuz 2023 tarihinde KESK bütünlüğünde kadın TİS taleplerinin tüm illerde kamuoyu ile paylaşılması.
26-27-28 Temmuz 2023 tarihleri arası KESK bütünlüğünde mevcut 4688 sayılı yasanın demokratikleştirilmesi ve grev hakkı önündeki engellerin kaldırılması için TBMM’de bulunan siyasi partiler ile görüşmeler.
1 Ağustos 2023 tarihinde TİS’in başladığı gün, KESK bütünselliğinde işkolu MYK’ları ve Ankara kitlesi ile Çalışma Bakanlığı’nda görüşmelere katılacak heyetimizin uğurlaması, aynı gün tüm illerde kitlesel basın açıklamalarının yapılması.

İşkolumuz olarak yapılacak etkinlikler:

25 Temmuz 2023 Salı günü saat 12:30’da Sağlık Bakanlığında çalışan emekçilere yönelik taleplerimizin açıklanması. Bu etkinlik MYK’nın ve yakın illerdeki yönetici ve temsilcilerimizin katılımı ile 15 Mayıs 2023 sendika yetkimizin gasp edildiği İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim Araştırma Hastanesi önünde gerçekleştirilecektir. Aynı minvalde tüm şube/temsilciliklerimizde işyerleri önünde Sağlık Bakanlığına yönelik taleplerimiz ile ilgili açıklamalar yapacaklardır.
26 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 12:30’da 1Basamak Sağlık kurumlarında çalışan emekçilerin taleplerinin açıklanması. Bu etkinlik MYK’nın ve yakın illerdeki yönetici ve temsilcilerimizin katılımı ile Adana ilinde Halk Sağlığı Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Bahçesinde gerçekleştirilecektir. Aynı minvalde tüm şube/temsilciliklerimizde işyerleri önünde 1. Basamak çalışanlarına yönelik taleplerimiz ile ilgili açıklamalar yapacaklardır.
27 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 12:30’da Üniversite hastanelerinde çalışan emekçilerin taleplerinin açıklanması. Bu etkinlik MYK’nın ve yakın illerdeki yönetici ve temsilcilerimizin katılımı ile her türlü idari ve kolluk baskısına rağmen yetki aldığımız Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde yapılacaktır. Aynı minvalde tüm şube/temsilciliklerimizde üniversite hastaneleri önünde taleplerimiz ile ilgili açıklamalar yapacaklardır.
28 Temmuz 2023 Cuma günü saat 12:30’da Aile ve Soysal Hizmetler Bakanlığında çalışan emekçilerin taleplerinin açıklanması. Bu etkinlik MYK’nın ve yakın illerdeki yönetici ve temsilcilerimizin katılımı ile Dersim Şubemizin yönetici ve üyelerinin sürgün edilmesi ardından mahkeme yoluyla geri dönmelerine rağmen tekrardan Tunceli ASH il müdürü tarafından Pülümür ilçesine sürgün edilmeleri nedeniyle Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde yapılacaktır. Aynı minvalde tüm şube/temsilciliklerimizde işyerleri önünde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı emekçilerine yönelik taleplerimiz ile ilgili açıklamalar yapacaklardır.
4-15 Ağustos 2023 Tarihleri Arası: Tüm işyerlerinde genel merkez tarafından gönderilecek TİS broşürünün dağıtılması, yemekhanelerde ve iş yerlerinde TİS taleplerimizin ve grevli toplu sözleşmeli özgür pazarlık içeren sendika yasasını neden istediğimize, 6 dönem boyunca yapılan TİS sözleşmelerindeki kayıplara yönelik emekçilerin bilgilendirilmesi faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Örgütümüz bütünlüğünde sosyal medyanın bu dönemde etkin kullanılması, hashtag çalışmaları, kısa video paylaşımları, grafikler ile taleplerin öne çıkarılması gibi faaliyetler yürütülecektir. TİS süresi boyunca ve anılan takvimler içinde şube/temsilciliklerimiz renkliliği olan ve görünürlüğümüzü arttırmaya yarayacak özgün eylem/etkinlikler planlayacaklardır.
15-20 Ağustos 2023 Arası: Bu takvimler içerisinde hükümetin yapacağı teklifin TİS taleplerimizin çok gerisinde olması halinde 1 günlük KESK bütünlüğünde iş bırakma eylemi gerçekleştirilecektir.
Sağlık ve Sosyal Hizmet emekçilerinin bu mücadelede birlikte olmaya, bu eylemliliklerle hakkımızı alana kadar bu mücadeleyi birlikte yürütmeye davet ediyorum.”

 

0
be_endim
Beğendim
0
dikkatimi_ekti
Dikkatimi Çekti
0
do_ru_bilgi
Doğru Bilgi
0
e_siz_bilgi
Eşsiz Bilgi
0
alk_l_yorum
Alkışlıyorum
0
sevdim
Sevdim
İş bırakma eylemleri geliyor

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Hedera Güncel ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!