USD33,01
EURO36,01
JPY0,209800
RUB0,373300
GBP42,95
EURO/USD1,09
BIST11.064,85
GR. ALTIN2.570,53
BTC63.622,93

Bilanço Nedir? Bilanço Nasıl Hesaplanır?

bilanco-nedir
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Bilanço nedir? Bilanço bir işletmenin belirli bir dönem sonunda alacak ve vereceklerinin hesaplanmasıdır. Yani hesaplamanın yapıldığı finansal tabloya verilen isimdir. Aslında bilanço bir çizelgedir. Diğer bir tabirle bilanço nedir açıklamak gerekirse; işletmenin sahip olduğu sorumluluklarının, varlıklarının ve öz kaynaklarının finansal beyannamesidir.

Bunlarla birlikte bilanço şirketlerin sermaye yapısını da ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca bir şirketin sahip olduğu varlıkların yanı sıra hissedarlarının yatırımları da görüntülenebilmektedir. İşinde uzman bir işletme bilançosunu hissedarları ile paylaşmalıdır. Ortaklığın esas olduğu özel şirketlerde bilanço hazırlama ve paylaşma zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat şirket durumu gözlemlemek açısından önemlidir.

Bilanço Nedir? Nasıl Hazırlanır?

Temel analiz hesaplamalarında ya da finansal oranların hesaplanmasında sıklıkla bilanço kullanılmaktadır. Bilançoların düzenlendiği hesap döneminin son gününe ise bilanço günü denilmektedir. Bilanço nedir sorusu özellikle işletme sahipleri ve yatırımcılar tarafından çok sorulmaktadır. Ayrıca bilanço işletmenin belirli bir tarihini kapsayan finansal tablodur.

bilanco-nedir

Bilanço genel olarak;

 • Mali dönemin sonunda hazırlanmaktadır.
 • Şirketlerin finansal performanslarını değerlendirmek için kullanılmaktadır.
 • Şirketin varlıklarının neler olduğunu gösterir.
 • Bu varlıkları finanse etmek için neler kullanıldığını gösterir.
 • Ayrıca şirketlerin sahiplerine ait olan öz kaynaklarını göstermektedir.

Bilanço tablosu nedir? 3 ana başlık altında şöyle açıklanabilir;

VarlıklarŞirketin kontrol ettiği varlıklardır. Yani; nakit, alacaklar, stoklar, sabit varlıklar vb. unsurları içerebilmektedir.
Borçlarİşletmenin sahip olduğu borçları ve mali sorumluluklarını ifade etmektedir. Yani ödeme süresi bir yıldan az olan veya bir yıldan fazla olan borçları içermektedir. Ayrıca uzun vadeli borçlar genel olarak banka kredileri tahvil borçlarıdır.
Öz KaynaklarŞirket sahiplerinin mali kaynaklarıdır. Yani net varlık değerini ve şirketin borçlar üzerindeki finansal etkisini ifade etmektedir.

Bilanço Nasıl Hazırlanır?

Muhasebe kayıt sisteminde açılış yevmiye kaydı ile bilanço düzenleme süreci başlatılmış olmaktadır. Bilançoda kullanılacak hesap kalemleri işletme sahiplerinin sermaye taahhütlerini yerine getirme şekillerine göre tespit edilmektedir. Böylelikle açılış yevmiye kaydı oluşturulduğunda sistematik şekilde açılış bilançosu da oluşmaktadır.

Açılış bilançosunda dikkat edilecek konular;

 • Varlık ve kaynak hesaplarının doğru sınıfa konması,
 • Hesap sınıfları aktifte 1 ve 2 ile başlaması,
 • Pasifte 3,4 ve 5 ile başlaması,
 • Varlıkların bilançonun soluna yazılması,
 • Kaynakların sağa yerleştirilmesidir.

Böylelikle bilançonun aktifinde yer alan aktif karakterler toplanır. Sonra bilanço aktifindeki aktif düzenleyen hesaplar toplanır. Ardından aktif karakterli hesaplardan aktif düzenleyici hesaplar toplamı çıkartılır. Alınan sonuç aktif toplam bilançosunun sol tarafına yazılır. Aynı işlem bilanço tablosunun pasif tarafı için de uygulanır. Özellikle işlem sonucunda her iki tarafın birbirine eşit olması gerekmektedir.

Bilanço Tablosu Nedir?

bilanco-nedir
Bilanço Nedir

Her şirketin işleyiş gereği finansal durumunu kayıt altına alması ve düzenli olarak takip etmesi gerekmektedir. Bu takip ve kayıt için kullanılan hesap defterine bilanço defteri denir. Bilanço tablosunun hazırlanmasına dair ayrıntılı hesaplar içermektedir. Ayrıntılı bilanço hesapları ise; varlıklar, borçlar ve öz kaynaklardır.

Bilanço Ne İşe Yarar?

Şirketlerin finansal durumlarını değerlendirmek için kullanılan yöntem olduğu bilanço nedir ana başlığında değinilmişti. Ayrıca şirketin mali durumu hakkında bilgi verirken, şirket adına alınacak kararlarda öngörü sağlamakta da kullanılmaktadır. Peki bilanço genel anlamda neler için kullanılmaktadır?

Finansal durumu belirlemekte kullanılmaktadır.Bir şirketin finansal durumunu varlıkları, borçları ve öz kaynakları belirlemektedir.
Şirket performans değerlendirmesinde kullanılmaktadır.Varlıkların borçlara ve öz kaynaklara olan oranını belirlemektedir. Ayrıca bu etkili tablo içerisinde şirketin likidite, karlılık ve finansal sağlamlık gibi göstergeleri de ortaya çıkmaktadır. Böylelikle işletme performansı ve gelecekte oluşabilecek riskler üzerine öngörü sahibi olunmaktadır.
Şirketin alacağı kararlarda yardımcı olmaktadır.Belirli bir dönemde yapılan bilanço şirket yönetici ve yatırımcılarına finansal duruma dair bilgiler sunmaktadır. İşletme stratejileri, yatırım kararları ve borçlanma tercihleri gibi önemli kararların alınması açısından rehberlik etmektedir.
Şeffaflık içermektedir.Bilançonun en önemli özelliği şeffaf olmasıdır. Şirketin sahip olduğu kaynakları hakkında açık, doğru ve güvenilir bilgiler alınmasını sağlamaktadır. Böylelikle ortaklar üzerinde güveni arttırmaktadır.

Bilanço Örneği Nedir? Temel Bilanço Formülü Nedir?

bilanco-nedir

Bir şirketin var olan toplam varlıkları şirketin toplam yükümlülükleri ve öz kaynakları toplamına eşit olmalıdır. Yani formül TV=TY+TÖK şeklindedir. Bu formül ile toplam yükümlülükler üzerindeki sermaye öz kaynak olarak değerlendirilmektedir.

Örneğin bir şirketin 20.000.000 dolar kazancı var. Fakat bu miktardan 10.000.000 doları toplam yükümlülük ise kalan 10.000.000 dolar sermaye hissedarlara mükellef olmaktadır. Bu durum şirketin varlıklarını paraya çevirmesi gerektiğinde geçerlidir. Böylelikle yükümlülükler kısmında yer almalıdır.

Bilanço Türleri Nelerdir?

İşletmeler için önem arz eden bilanço kendi içerisinde çeşitlere ayrılmaktadır. Bunlar;

 • Rapor şeklinde,
 • Hesap şeklinde,
 • Karşılaştırmalı,
 • Analitik,
 • Konsolide,
 • Ticari,
 • İşletme bilançosu.

Karşılaştırmalı bilanço tutarların karşılaştırılmasına dayanmaktadır. Hesap şeklinde bilanço T şeklinde düzenlenmiş bilançodur. Analitik bilanço, analize uygun şekilde hazırlanmasıdır. Mali bilanço ise, bilanço tablosunu vergi kanunlarına uygun şekilde hazırlamaktır.

Bilanço Nedir Muhasebe Esnasında Kullanılan Bilanço Terimleri Nelerdir?

Her işletme belirli bir kazanç sağlamak için faaliyet göstermektedir. Mali durum tespiti ve geleceklerine yön vermek adına birçok göstergeden yararlanmaktadır. Öyleyse bilanço da bu göstergelerden biridir. Ayrıntılı bilanço nedir? Belirli bir döneme ait performansları ve dönem içindeki durum tespiti için kullanılan mali tablodur. Liste bilanço nedir sorusuna da aynı cevabı vermek mümkündür.

Rapor Tipi Bilanço Nedir?

Rapor tipi bilanço ilk olarak ABD’de çıkmış ve geliştirilmiştir. Hesapların sıralanması esnasında pasif hesaplar aktif hesapların altında sıra ile yer almaktadır. Bu bilançoda birden fazla yıl bir arada gösterilebilmektedir. Böylelikle mali analizlerin yapılmasında kolaylık sağlamaktadır. İki kısma ayrılmaktadır;

 • Basit rapor tipi
 • Analitik rapor tipi

Özet Bilanço Nedir?

bilanco-nedir

Envanterde yer alan iktisadi kıymetlerin tasnifli ve karşılıklı olarak değerli itibarıyla düzenlenmiş özetine özet bilanço denir. Tek düzen hesap planı bilanço hesapları 5’e ayrılır;

 • Dönen – Cari varlıklar,
 • Duran – Cari olmayan varlıklar,
 • Kısa vadeli yabancı kaynaklar,
 • Uzun vadeli yabancı kaynaklar
 • Öz kaynaklardır.

Sık Sorulan Sorular

bilanco-nedir

Bilanço işletmeler için oldukça önemli bir tablodur. Sadece şimdi için değil, gelecek adına planlarını yönlendirmektedir. Bilanço şirketin nakit akışını inceler, borçları takip etmenizi sağlar. Ayrıca envanter kontrolü yaparak hedeflerdeki kararlılığı ölçmenizi sağlar.

1 – Mizan ve Bilanço Aynı Şey mi?

Mizan, şirket içerisinde kullanılan bir raporlama şeklidir. Bilanço ise genellikle şirket dışındaki yatırımcılara verilmektedir. Ayrıca finans kuruluşlarına da temin edilir. Mizanda birincil işlem hesap defterinde yer alan toplam alacak ve borçların birbiriyle dengede olup olmadıklarını kontrol etmektir.

2 – Bilançoda İlk Neye Bakılır?

Bilançoda aktifler ve pasifler olmak üzere 2 kısım yer almaktadır. Aktif kısımda şirketin mevcut ve alacakları; pasifte ise borçlar yer almaktadır. Şirketin finansal raporunda ilk olarak bakılması gereken noktalar vardır. Bunlar; bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tablosudur.

3 – Bilanço Kim Hazırlar?

Ödemeler bilançosu ülkenin ekonomik, iktisadi ve mali unsurlarını barındırır. Bu nedenle maliye ile ilgilenen kişiler tarafından hazırlanmaktadır. Bilanço istatistiki bir belgedir. Hazırlanan rapor doğrultusunda ekonomik ve iktisadi durum net bir şekilde ortaya çıkar.

4 – Bilanço Kaç Aylık Olur?

Bilanço tablosu genel olarak işletmelerin hesap dönemlerinin sonunda hesaplanmaktadır. Yani 3 aylık veya yıllık olarak hazırlanır. Halka açık olan şirketler genel olarak 3 ayda bir bilanço oluşturmaktadır. Bunun nedeni dönemsellik ve şeffaflık ilkesini benimsemeleridir.

İlginizi Çekebilir: Halka Arz Takvimi

0
be_endim
Beğendim
0
dikkatimi_ekti
Dikkatimi Çekti
0
do_ru_bilgi
Doğru Bilgi
0
e_siz_bilgi
Eşsiz Bilgi
0
alk_l_yorum
Alkışlıyorum
0
sevdim
Sevdim
Bilanço Nedir? Bilanço Nasıl Hesaplanır?

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Hedera Güncel ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!