USD32,77
EURO35,09
JPY0,208900
RUB0,366300
GBP41,61
EURO/USD1,07
BIST10.471,32
GR. ALTIN2.457,00
BTC66.583,52

4857 Sayılı İş Kanunu Maddeleri Nelerdir? Kanunun Amacı Nedir?

4857-sayili-is-kanunu
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

4857 sayılı iş kanunu çalışan ve işverenleri kapsayan kanundur. Sorumluluk ve yükümlülüklerini belirlemekte ve belirli kurallara bağlamaktadır. İş hukukunun temelini oluşturan düzenlemeyi İş kanunu yapmaktadır. Bu kanun içerisinde işçi işveren iş sözleşmesi gibi kavramlar bulunmaktadır. 4857 sayılı kanun 2003 yılında yürürlüğe girmiş dördüncü maddede belirtilen işyerleri dışında bütün işyerlerini kapsamaktadır.

Bu kanun beraberinde temel ilke ilişki şekil usul hak sorumluluk gibi kavramları düzenlemiştir. Ayrıca iş güvenliği izin ücret çalışma sözleşme çeşitleri hakkında tanımları da ele almıştır. 22 Mayıs 2003’te kabul edilen İş Kanunu 10 Haziran 2003 tarihinde 25134 resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

4857 Sayılı İş Kanunu Nedir? Kanunun Özellikleri Nelerdir?

İş Kanunu 2006-2020 yılları arası belirli aralıklarla ek fıkra ek cümle değişiklik geçici maddelerle 4857 sayılı iş kanunu son hali oluşmuştur. 4857 sayılı Kanun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılmıştır. İş kanunu 9 bölümden oluşmaktadır. Bunlar;

 • Genel hükümleri içeren amaç kapsam tanımlar istisnalar gibi unsurlar açıklanmaktadır.
 • İş sözleşmesi türleri, feshi, tanımı, şekli, türü ve fesih konuları tanımlanmaktadır.
 • Ücretin tanımı, ödenmesi, gününde ödenmemesi, fazla mesai gibi unsurlar açıklanmaktadır.
 • İşin düzenlenmesi yani çalışma süresi telafi çalışması, mesai saatleri, molalar gibi kavramlar düzenlenmiştir.
 • İş sağlığı ve güvenliğine dair işçi ve işverenlerin yükümlülükleri, iş sağlığı, işyeri kapatma gibi haklar açıklanmıştır.
 • İş ve İşçi bulma hakları tanımlanmıştır
 • Çalışma hayatının denetimi teftişi sağlanmıştır.
 • İdari ceza hükümleri konulmuştur.
 • Çeşitli geçici ve ayrıca son hükümlerdir.
4857-sayili-is-kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu Maddeleri Ne Anlam İfade Etmektedir?

1. madde gereğince işverenler ile işçiler bir sözleşmeye dayanarak çalışmaktadır. İşçilerin çalışma şartlarını, çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını belirlemek kanunun amacıdır. 4. Madde istisnası haricinde kalan tüm işyerlerine, işverenlere, vekillere bakılmaksızın uygulanmaktadır. Yine aynı şahıs ve işyerleri 3. maddedeki bildirim gününe dikkat etmeden Bahsedilen kanun hükümleriyle bağı olurlar.

1 – 4857 Sayılı İş Kanunu 24. Madde

İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkını içeren maddedir. Süresi belli olabilir ya da olmayabilir. İşçi aşağıdaki hallerde sözleşme süresi bitmeden veya bildirim beklemeden feshedebilir.

Sağlık Nedenleri

 • İş sözleşmesinde geçen işin niteliği işçi için tehlike arz ederse,
 • İşçinin sıklıkla görüştüğü işveren veya işçiden bulaşıcı bir hastalık kapma durumu,

Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Durumlar ve Benzerleri

 • İşveren iş sözleşmesi yaptığında sözleşmenin önemli noktalardan birinde yanlış bilgiler vermek, yanıltmak,
 • İşveren işçiye ya da aile üyesine şeref ve namus odaklı sözler söyler, cinsel tacizde bulunursa.
 • Yine işçi ailesine sataşmada bulunur gözdağı verirse, işçiyi kanun dışı işleri yapmaya yönlendirirse,
 • İşçinin diğer bir işçi tarafından bedensel tacize maruz kalması, durumu işverene bildirmesine rağmen önlem alınmaması,
 • İşçinin maaşı sözleşme ve kanun hükmüne göre hesaplanıp ödenmez ise,
 • Ücret parça başına alınıyorsa, işçiye yapacağından az iş verilmesi durumunda aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenmezse,

Zorlayıcı Sebepler

 • İşçinin çalıştığı işyerinde 7 günü geçen bir süre işin durmasına neden olan zorlayıcı sebepler çıkarsa.

2 – 4857 Sayılı İş Kanunu 25. Madde

4857-sayili-is-kanunu

24. maddenin aksine işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkını içeren bir maddedir. Bu durumda işverenin hakları savunulur. Süresi belirli olsun olmasın işveren belirtilen durumlar halinde iş sözleşmesi sona ermeden veya bildirim gelmeden feshedebilir;

Sağlık Sebepleri

 • İşçinin kendi hatası sorumsuzluğu veya içkiye olan düşkünlüğü nedeniyle hastalığa yakalanması engelli hale gelmesi. Bu sebeple işe devam etmeme süresinin üst üste 3 iş günü veya ayda 5 iş gününü kapsaması.
 • İşçinin hastalığının tedavi edilemeyecek türde olduğu, çalışmasında Sağlık kuruluşlarınca sakınca görüldüğü,

Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uyulmayan Davranış Halleri ve Durumları

 • İş sözleşmesi yapıldığı sırada işçinin kendinde bulunmayan özellikleri var gibi göstererek işvereni yanıltması, gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermesi,
 • İşçinin işverenin kendisine ya da ailesine şeref ve namus odaklı gurur kırıcı sözler sarf etmesi. Hakkında asılsız ihbarlarda bulunması,
 • İşçinin, işverenin başka bir çalışanına tacizde bulunması
 • İşçinin işverenin ailesine veya diğer işçisine sataşması, işyerine sarhoş, uyuşturucu madde alarak gelmiş olması,
 • İşverenin güvenini kötüye kullanması, hırsızlık gibi kötü davranışlar sergilemek,
 • İşyerinde 7 günden fazla hapis cezası verilen cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi
 • İşverenin bilgisi olmadan ardı ardına iki iş günü işe gelmemesi. Ya da 2 hafta sonundan sonraki iş günü işe gelmemesi.
 • İşçinin yapması gereken görevler sıklıkla söylenmesine rağmen yerine getirmemesi,
 • İşçinin umursamazlığı nedeniyle iş güvenliğini tehlikeye düşürmesi

Zorlayıcı Sebepler

 • İşçiyi işyerinde 7 günden fazla çalışmasına engel olan zorlu bir sebebin ortaya çıkması,
 • İşçinin gözaltı durumu veya tutuklanması olduğunda devamsızlığın 17. maddedeki bildirim süresini aşması

Editör Önerisi: Sosyal Medya Yasası İçinde Neler Yer Alıyor?


3 – 4857 Sayılı İş kanunu 28. Madde

4857-sayili-is-kanunu

Çalışma belgesini içeren bir maddedir. İşten ayrılan işçiye bir belge verilir. İşveren tarafından verilen bu belge işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini belirten bir belgedir. Belge vaktinde işçiye verilmez veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunursa zarar gören işçi olacaktır.

Bu durumda mağdur olan işçi, işçiyi işe alan yeni işveren eski işverenden tazminat isteyebilir. 4857 sayılı iş kanunu 28. Madde gereğince bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaf tutulmuştur.

4 – 4857 Sayılı İş Kanunu 30. Madde

İş kanunu 30. madde engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu içermektedir. İşveren 50 veya daha fazla işçi çalıştırmaktadır. Özel sektörde yüzde üç engelli, kamuda ise yüzde dört engelli ve yüzde iki eski hükümlü işçi çalıştırmalıdır. Aynı ilde birden fazla işyerine sahip olan işveren çalıştırdığı işçi sayısına göre alacağı sayı hesaplanacaktır.

Çalıştırılan işçilerin seçiminde belirli belirsiz süreli sözleşmeli işçilere öncelik verilmektedir. Kısmi süreli işçiler çalışma süreleri baz alınarak tam süreliye döndürülmektedir. Hesaplamada yarımın altındaki kesirler dikkate alınmaz, yarım ve üzeri tama çevrilmektedir. İşyeri işçisi iken belirli durumlarda engelli hale gelenlere öncelik tanınmaktadır.

İşverenler çalıştırmak istedikleri işçileri Türkiye İş Kurumu aracılığıyla alırlar. Burada işçilerin nitelikleri, hangi işe yatkın oldukları, özel çalışma ile mesleğe yöneltilme gibi durumları düzenlenmektedir. Bu işlem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın görüşü alınıp Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca çıkarılan yönetmeliklerle düzenlenmektedir.

4857 Sayılı İş Kanunu 2022 Yılı için Uygulanacak Para Cezaları Nelerdir?

4857-sayili-is-kanunu

Belirtilen sayılı İş Kanunu uyarınca idari %36,20 olarak tespit edilen para cezaları 2022 yılında yeniden değerlendirilmiştir. İdari para cezalarına ilişkin güncel tabloda yer alan bazı cezalar;

 • İşçilere eşit davranmamak: 397 TL
 • İlke ve yükümlülüklere aykırı işçi çalıştırmak: 664 TL
 • İş sözleşmesi içeriğini belirten yazılı belgeyi vermemek: 397 TL
 • Toplu işçi çıkarma maddesine aykırı olarak işçi çıkarmak: 1.559 TL
 • Engelli ve eski hükümlü işçi çalıştırmamak: 5.917 TL
 • İşçi özlük dosyası düzenlememek: 4.173 TL
 • Çocuk çalıştırma yaşına ve yasağına aykırı davranma: 4.173 TL

4857 sayılı iş kanunu PDF olarak TC. Cumhurbaşkanlığı resmi sitesi Mevzuat Bilgi Sistemi’nden temin edebilirsiniz.

0
be_endim
Beğendim
0
dikkatimi_ekti
Dikkatimi Çekti
0
do_ru_bilgi
Doğru Bilgi
0
e_siz_bilgi
Eşsiz Bilgi
0
alk_l_yorum
Alkışlıyorum
0
sevdim
Sevdim
4857 Sayılı İş Kanunu Maddeleri Nelerdir? Kanunun Amacı Nedir?

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Hedera Güncel ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!